fredag den 20. november 2009

Åbninger

Nå, så gik der et par dage igen uden livstegn... Mest fordi netforbindelsen tiltede totalt i går.

I forgårs var jeg igen på Lokalarkivet i Dragør for at snakke med Henning Sørensen (arkivet) og Aske Brock (Amagermuseet) om projektet "Velkommen Her?", hvor de er med til at sætte Amager-hollændernes 500 år lange integrationsproces op mod nyere indvandrerhistorier fra Lolland (polakkerne) og Farum (tyrkerne i 70'erne). Satte det op fordi jeg, af Cph-art, var blevet bedt om netop at skrive om hollændernes integrationshistorie, og så var det jo interessant, at de to indgik i noget parallelt. Resultatet blev en over to timer lang snak, der kom til at omfatte meget mere end det tiltænkte - synspunkter og hypoteser omkring såvel indvandringen som hollændernes historie og mentalitet fór gennem luften i ét væk. Fra deres side var de interesserede i mit eget forhold til min hollandske arv, og bliver der plads, kommmer dét til at fylde et helt spor i hele artiklen. Men allerede nu kan jeg se, at jeg kommer til at stå med meget mere relevant stof end det, jeg kan stoppe ind i en normal artikel. Derfor kommer der sikkert til at eksistere to udgaver af den: En kort til Cph-art, en lang til min slægtshjemmeside.

Men konklusionen på det hele var ret entydig: I 2009 føler "os hollændere" os 100 % danske, men værner stadig i stolthed om vores rødder. Og i historisk perspektiv er hollændernes integration i virkeligheden gået eksemplarisk dårligt - efter 500 år i landet opfatter vi os stadig som en speciel stamme i folket. Og dét selvom vi - i modsætning til polakkerne og tyrkerne - er blevet strøget med hårene hele vores historie igennem. Omvendt herskede der en tilsvarende enighed om, at der heller ikke er noget videre hensigtsmæssigt i at tvinge folk til integration via politisk og socialt pres - at den slags blot får folk til at stå endnu mere fast på det, de er. Så kan man konkludere noget som helst, er det nok, at fuldkommen integration er noget, der i hvert fald varer århundreder, og at man lige så godt kan affinde sig med dét først som sidst. Og i øvrigt - fra begge sider - bestræbe sig på at få det bedste ud af det. Hvilket desværre, kan jeg tilføje for egen regning, ikke er den proces, man ser i dagens Danmark...

Forskede videre på egen hånd i et par timer, før jeg, i storm og regn, satte mig på Bus 350 mod Nørreport. På hjemvejen forvildede jeg mig ind til et møde på Bureauet omkring et nyt, muligt kulturcenter i Ørestaden. Så den direkte menneskefjendske arkitektur i området præsenteret gennem en fotomappe og foreslog spontant, at man, for at trække på Amagers egen kulturhistorie, kunne bygge centret i en stil, der trak på J.H. Blichmanns unikke arkitektur i øens kystbyer - primært Dragør. Hvilket umiddelbart blev vel taget imod. Så bliver projektet til noget, og ender det med at gå i den retning, véd I hermed nu, hvem der på godt og ondt satte idéen i omløb...

I går læste jeg op til Underskoven. Ikke en af de mere besøgte sessions. Der kom næsten kun de faste hoveder: Michael Dyst, Kirsten Marthedal, Uschi Tech, Thurston Magnus, René Rasmussen, Bo Lille og René Sandberg. Men alle var i glimrende form, og selv fik jeg da også fyret et fint, om end ikke exceptionelt veleksekveret sæt af, der overvejende bestod af ting, jeg ikke har læst op før.

På vej ind fik jeg en snak med Martin Bof - Bureauets formand - som var meget optaget af tankerne i "Elfenbenstårnet, st. tv." og tilbød, at man evt. kunne lave noget i den ånd på Bureauet. Tror, jeg slår til. Kunne specielt godt tænke mig at introducere 2-3 poeter fra Jylland, som jeg véd har niveauet og dagsordenen, herovre, hvis det kan koordineres. Har godt nok aldrig begået mig for alvor som arrangør, men i det regi virker det overskueligt. Set-uppet er ret enkelt, og jeg kender i forvejen en del af procedurerne udefra.

Ellers tror jeg, jeg holder en kort pause med oplæsningerne igen. Der skal genereres nye idéer og nyt materiale. Og så skal der samles op igen på nogle gamle og nye samarbejder.

Men ret forude ligger artiklerne om Yoyooyoy og hollænderne på Amager, som jeg tror, jeg vil bruge resten af aftenen på at brygge videre på.

Ingen kommentarer: