lørdag den 29. august 2009

Fragmenter af en selvbiografi del 6

Bræen tøer, og folket dyrker solen. Lader indfald blive steder, samler tanker til et rige. Klokker ringer jætter væk. De første gange må jeg leve på sumpede borge med sværdet i hånd, vogtende over min egen og slægtens ærgerrighed. Dernæst på gårde i trav efter ploven, bekymret for konens og børnenes tarv. Og jeg lægger til i en skude fra Holland, bevæbnet med troskab, visioner og grøntsager. Beder til Gud fra min celle i Holstebro Tugthus og mangler den hest lige meget. Rejser en mølle bag gården i Grølsted og trækker en glød ind i stuen. Ombytter ledninger, tænder, lader Stauning få stemme i Valby. Ser landsdele skrumpe, mens jeg bliver større. Og snaver min tunge bag kroen i Linå, til alting bliver sort.

Ingen kommentarer: